UWAGA PRACODAWCY

25 czerwca 2020

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

24 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na stan epidemii, odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem. Wychowawcy poinformują uczniów o sposobie i godzinach odbioru świadectw.

Pamiętamy o reżimie sanitarnym:

  • uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicach;
  • przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce;
  • zachowują między sobą 2 m dystans społeczny;
  • każdy uczeń ma mieć ze sobą własny długopis;
  • w sali przebywać może jednocześnie 6 osób – zachowujemy bezpieczne odległości;
  • po odbiorze świadectw uczniowie udają się do domów.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Nabór 2020/2021

10 czerwca 2020

Drodzy ósmoklasiści!

Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Technicznych w Nysie na rok szkolny 2020/2021:
ulotka 1
ulotka 2
ulotka 3

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r.

Podanie o przyjęcie do szkoły- pobierz

W razie pytań zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 77 433 21 19, w godz. 8:00 do 15:00.