Zasady kształcenia na odległość

24 marca 2020
Zasady kształcenia na odległość w pigułce
 1. Nauczyciele opracowują zasoby dydaktyczne zgodnie z obowiązującym (umieszczonym
  w e-dzienniku) planem zajęć.
 2. Opracowane zasoby dydaktyczne wychowawca klasy przesyła uczniom zgodnie
  z następującą zasadą: materiały na poniedziałek przesyła w piątek, materiały na wtorek przesyła w poniedziałek, materiały na środę przesyła we wtorek, itd.
 3. Uczeń potwierdza wychowawcy (najlepiej przez e-dziennik) odbiór przesłanych zasobów (materiałów) dydaktycznych.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych, wychowawca
  w e-dzienniku we frekwencji ucznia wpisuje „kno” (kształcenie na odległość) potwierdzając tym samym udział ucznia w e- zajęciach, na które uczeń otrzymał materiały.
 5. W przypadku braku potwierdzenia odbioru materiałów, wychowawca wpisuje we frekwencji „bk” (brak kształcenia). Zapis „bk” traktowany jest jako brak udziału ucznia w e-zajęciach.
 6. W czasie zajęć (zgodnie z planem lekcji) nauczyciel prowadzi e- konsultacje w trybie on-line przez e-dziennik (obligatoryjnie) lub przez inne komunikatory internetowe (po wcześniejszym ustaleniu ich rodzaju z uczniami).
 7. W czasie e- konsultacji uczeń może (ALE NIE MUSI) skontaktować się z nauczycielem, w celu uzyskania pomocy w realizacji przesłanych przez nauczyciela zadań.
 8. Każdy uczeń ma obowiązek codziennego logowania się do poczty e- mail, W CELU POBRANIA ZASOBÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ DO E-DZIENNIKA W CELU POTWIERDZENIA ODBIORU tych materiałów (przypominam: potwierdzenie odbioru materiałów na zajęcia lekcyjne jest  równoważne z potwierdzeniem udziału w kształceniu  na odległość).

BHP i zasady bezpieczeństwa w sieci- pobierz 

Wpisała: AL

Komunikat

24 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy uczniowie,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj dalej »

Ograniczenie wizyt w szkole do minimum

23 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice, Absolwenci, Emerytowani Pracownicy ZST

ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Państwa Rodziny oraz nasze, zwracamy się z prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych ze szkołą. Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 4332119, w celu umówienia spotkania w sekretariacie szkoły. Pozwoli nam to na wcześniejsze rozpoznanie sprawy i ustalenie, czy konieczne jest Państwa osobiste wstawiennictwo.

Bardzo prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zmian oraz wyrozumiałość, podkreślając, że wszelkie działania są podejmowane wyłącznie w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, poprzez zminimalizowanie ryzyka zagrożenia epidemiologicznego, jakie stwarza koronawirus.

Z poważaniem, Izabela Żukowska 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Nysie

Wpisała: AL